Galaxy War IDO – Hướng dẫn whitelist IDO Galaxy Wars trên Launchzone

Đăng ký sàn Binance uy tín

Galaxy War is a Defi +NFT space strategy classic Multi-chain Game – compete against thousands of other players on multiple chains for supreme control of the a Multiverse!

Tìm hiểu thông tin chi tiết về Galaxy Wars : Tại đây

⏰Thời gian : kết thúc dự kiến ngày 25-11-2021

👉 Link tham gia: Tại đây

👉 Đăng ký sàn MEXC mua OKT : Tại đây

👉 Thông số cài mạng OKT trên ví Metamask:

Network name: OkexChain
New RPC URL: https://exchainrpc.okex.org
Chain ID: 66
Currency Symbol: OKT
Block Explorer URL: https://www.oklink.com/okexchain

👉 Video hướng dẫn:

Group MMO

Reply