Hướng dẫn farm ZSEED và ZD trên máy tính

Đăng ký sàn Binance uy tín

HƯỚNG DẪN FARM ZSEED, ZD TRÊN MÁY TÍNH

Bước1: Tải ví ezDeFi trên Điện thoại

Nếu chưa tải ví ezDeFi trên điện thoại bạn có thể Download ezDeFi mobile wallet: https://ezdefi.com/products/walletapp/ 


Bước 2: Tải ví trên extension chrome

Mở trình duyệt web và Download ezDeFi extension: https://ezdefi.com/products/extension/

Bước 3: Mua token để add liquidity

  • Mua trên Binance:

Link đăng ký sàn Binance: https://10xmmo.com/go/binance-bnb

Xem hướng dẫn sàn Binance: https://10xmmo.com/san-binance-huong-dan-su-dung-san-binance-a-z

  • Mua OTC:

Vào nhóm telegram của cộng đồng Mayor Capital

liên hệ Huyền usd – https://t.me/huyenusd

Bước 4: Swap

Vào link: https://10xmmo.com/ZSEED

Chọn mục SWAPX

Chọn cặp muốn swap.

Bước 5: Add Liquidity

Vào lại link:  https://10xmmo.com/ZSEED

(Xem HD trên ĐT: https://youtu.be/QYRp8vFdSmM)

Bước 6: Farm

Vào lại link:  https://10xmmo.com/ZSEED

Làm theo hướng dẫn của Video bên dưới

Bước 7: Thu hoạch…

XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

Group MMO
Tags:,

Reply