HƯỚNG DẪN TẠO VÍ SOLLET, VÍ SPL TOKEN

Đăng ký sàn Binance uy tín

1️⃣ Tạo ví SPL

  • Vào website https://sollet.io/
  • Lưu lại seed words, bấm xác nhận và chọn Continue.
  • Tạo mật khẩu (không bắt buộc) và chọn Create Wallet.

2️⃣ Deposit SOL vào ví
(để làm phí cho việc tạo các ví SPL token khác)

  • Click vào địa chỉ ví mới tạo » Chọn Receive SOL và gửi SOL tới địa chỉ ví xuất hiện.

3️⃣ Thêm ví token SPL mới
(token mà bạn sẽ mang đi swap, stake hay farm trên các sàn hệ sol như Raydium)

  • Click vào dấu cộng “+” để thêm token » Tìm token và click “Add”.
  • Một pop-up hiện lên, chọn Approve (thêm 1 ví SPL token mới sẽ tốn phí 0.002039 SOL).

Ở đây mình đã add Raydium (RAY). Nạp/rút RAY tương tự như SOL ở bước 2 👉 Lấy đúng địa chỉ ví của RAY để deposit, không lấy địa chỉ ví SOL.

4️⃣ Video hướng dẫn:

Group MMO

Reply